heinäkuu 2019

Syrjintäkielto Työpaikalla

Syrjinnänkiellon taustalla on perus-ja ihmisoikeusmyönteinen ajatus siitä, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa erilaiseen asemaan. Suomen perustuslain 6 §:ssä on säädetty, että ketään

Lue Lisää »

Työnantajan Vastuu Työntekijän Aiheuttamasta Vahingosta

Oikeushenkilölle syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden perusteena on useimmiten isännänvastuu. Vahingon on näissä tilanteissa tuottamuksellaan aiheuttanut työntekijä tai häneen rinnastettavassa asemassa toimiva henkilö. Korvausvastuu syntyy vastuuvelvolliselle työnantaja-aseman perusteella,

Lue Lisää »

Työnantajan Velvollisuus Huolehtia Työturvallisuudesta

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteesta säädetään työturvallisuuslaissa ja työsopimuslaissa. Työsopimuslain 2:3 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Työsopimuslain

Lue Lisää »

Muutama Huomio Kielletyistä Irtisanomisperusteista

Työsopimuslain (TSL) 7:2.2 §:ssa on lueteltu esimerkkejä tilanteista, joissa työntekijän irtisanomisperuste ei täyty. Kiellettyjen irtisanomisperusteiden luettelo on säilynyt samansisältöisenä vuosien saatossa.  Nykyinen esimerkkiluettelo vastaa pitkälti

Lue Lisää »
Scroll to Top