12 heinäkuun, 2019

Työnantajan Velvollisuus Huolehtia Työturvallisuudesta

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteesta säädetään työturvallisuuslaissa ja työsopimuslaissa. Työsopimuslain 2:3 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Työsopimuslain

Lue Lisää »
Scroll to Top