elokuu 2019

Asianajajan Kelpoisuusvaatimukset

Asianajajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa Asianajajista (AAL, 496/1958). Lain 3 §:n mukaan asianajajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 25 vuotta. Käytännössä ikärajalla ei ole merkitystä,

Lue Lisää »

Milloin voin hakea lähestymiskieltoa?

Lähestymiskieltoa säätelee laki lähestymiskiellosta. Lähestymiskielto tarkoittaa sitä, että lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai sitä yrittää (perusmuotoinen

Lue Lisää »

Pätemättömät Ehdot Kiinteistönkaupassa

Maakaaressa (MK, 12.4.1995/540) on säädetty pätemättömiksi ehdot, jotka vaikuttavat haitallisesti maankäyttöön ja kiinteistöjen vaihdantaan. Lainsäätäjä on näin pyrkinyt estämään sellaisten ehtojen käytön, jotka ovat omiaan

Lue Lisää »

Työntekijän Kilpailukielto

Työntekijän on oltava työnantajalle lojaali. Työntekijän yleisestä lojaliteettivelvoitteesta säädetään työsopimuslaissa. Työsopimuslain 3.1 §:n mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa

Lue Lisää »

Sopimuskonfliktien ehkäiseminen

Monet riita-asiat saavat alkunsa siitä, että toinen osapuoli esittää sopimuksesta väitteen, jonka toinen osapuoli kiistää. Osapuolet huomaavat mahdollisesti vasta vuosia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, että heillä

Lue Lisää »

Työntekijän Lojaliteettivelvollisuus

Työntekijän ja työnantajan välinen työsuhde perustuu luottamukseen. Työnantajalla on työnjohto-oikeus eli direktio-oikeus. Direktio-oikeuden perusteella työntekijän on noudatettava työnantajan määräyksiä, jotka tämä antaa toimivaltansa mukaisesti työn

Lue Lisää »
Scroll to Top