Ostajan Tarkastusvelvollisuus Asuntokaupassa

Asuntokauppalain mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Tämä säännös koskee sekä asuntoon että sen ympäristöön liittyviä seikkoja. Ostajan on tarkastettava ennen kauppaa sekä käytetty että valmis uusi asunto. Ostaja menettää oikeutensa vedota tarkastuksessa havaittavissa olleeseen virheeseen silloin, kun ostaja on ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt kaupan kohteen tarkastamisen. Miten perusteellinen tämän tarkastuksen tulee olla?

Käytetyn asunnon kaupassa ostajalta edellytettävän asunnon ennakkotarkastuksen perusteellisuus riippuu muun muassa asunnon iästä ja yleiskunnosta. Mitä vanhemmasta asunnosta on kysymys, sitä enemmän ostajalla on aihetta odottaa asunnossa olevan vikoja ja puutteita. Tämän vuoksi häneltä voidaan edellyttää huolellisempaa ja perusteellisempaa tarkastusta kuin uudehkossa tai hiljattain peruskorjatussa asunnossa.

Ostaja ei ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä ole velvollinen tarkistamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottamaan asunnon tarkastusta seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää erityisiä teknisiä toimenpiteitä tai muita tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Ostajan ei siis tarvitse ryhtyä tavanomaisesta poikkeaviin järjestelyihin, esimerkiksi pinta-ala-, lämpö- tai kosteusmittauksiin, asunnon tarpeistoesineiden, kuten lieden, pesukoneen tai jääkaapin toimintakunnon testaamiseen taikka raskaampien kalusteiden siirtelyyn, ellei siihen ole erityistä syytä.

Myyjän nimenomainen kehotus annettujen tietojen tarkistamiseen, tai jonkin erityistoimia vaativan seikan selvittämiseen, voi tuottaa ostajalle velvollisuuden erityiseen selvittämiseen. Myyjä ei kuitenkaan voi välttää vastuutaan tiedossa olevista virheistä kehottamalla ostajaa erityiseen tarkastukseen, joten kyseinen kehotus voi koskea vain sellaisia seikkoja, joista myyjällä ei ole varmaa tietoa.

Uuden asunnon kaupassa tarkastusta ei edellytetä rakentamisvaiheessa olevalta kohteelta. Jos ostaja kuitenkin käy tutustumassa kohteeseen rakentamisvaiheen aikana, ei hän voi vedota myöhemmin sellaiseen seikkaan, joka hänen on tullut tarkastuksessa huomata. Jos uusi asunto on myytäessä valmis, myyjällä on oikeus edellyttää, että ostaja tarkastaa asunnon ennen kaupantekoa. Jos myyjä nimenomaisesti tarjoaa tarkastusmahdollisuuden, ostajan tarkastuksen suorittamatta jättäminen voi vaikuttaa haitallisesti hänen asemaansa mahdollisessa riitatilanteessa.

Ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt huomata tarkastuksessa. Ostajalta edellytetään tarkastuksessa kohtuullista huolellisuutta. Ostajan voidaan normaalisti edellyttää havaitsevan esimerkiksi, että asunnon pintamateriaalit selvästi poikkeavat väriltään tai tyypiltään toivotusta. Tarkastukselle ei kuitenkaan voida asettaa kovin ankaria vaatimuksia etenkään rakennusteknisten seikkojen osalta. Ostajalla on oikeus luottaa siihen, että uusi tai peruskorjattu asunto on sellaisessa kunnossa kuin tällaiselta asunnolta yleensä edellytetään, eikä ostajan tarvitse erikseen ryhtyä ennen kaupantekoa tutkimaan rakennus- tai korjaustyön asianmukaisuutta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavusta säädetään

Lue Lisää »
Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus auttaa oikeudenkäynnin kustannuksissa. Oikeudenkäynnit ovat Suomessa pitkiä ja kalliita. Oikeudenkäyntikuluihin voi saada apua oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista maksettavasta oikeusavusta. Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka

Lue Lisää »

Pätemättömät Ehdot Kiinteistönkaupassa

Maakaaressa (MK, 12.4.1995/540) on säädetty pätemättömiksi ehdot, jotka vaikuttavat haitallisesti maankäyttöön ja kiinteistöjen vaihdantaan. Lainsäätäjä on näin pyrkinyt estämään sellaisten ehtojen käytön, jotka ovat omiaan

Lue Lisää »
Scroll to Top