Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus auttaa oikeudenkäynnin kustannuksissa. Oikeudenkäynnit ovat Suomessa pitkiä ja kalliita. Oikeudenkäyntikuluihin voi saada apua oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista maksettavasta oikeusavusta.

Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka tarkoituksena on korvata lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia välttämättömiä ja kohtuullisia kustannuksia riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Oikeusturvavakuutus on osa kotivakuutusta.

Oikeusturvavakuutus ei ole pakollinen vakuutus, vaan sen ostaminen on vapaaehtoista. Koska kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus, vakuutuksen sisältö määräytyy kunkin vakuutusyhtiön omien vakuutusehtojen mukaisesti. Oikeusturvavakuutusten sisältö vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Eroavaisuudet eivät kuitenkaan ole suuria.

Oikeusturvavakuutusta voi käyttää vakuutuksenottaja eli se, joka on ostanut vakuutuksen. Lisäksi vakuutusta voivat käyttää vakuutuksenottajan kanssa vakituisesti samassa taloudessa asuvat henkilöt, kuten perheenjäsenet.

Oikeusturvavakuutusten korvausmäärät vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on tavallisesti 10 000-14 000 euron luokkaa. Oikeusturvavakuutuksessa on aina omavastuu. Tavallisesti oikeusturvavakuutuksen omavastuu on 15- 25 % tai vähintään 150–340 euroa.

Oikeusturvavakuutuksen korvattavuuden ulkopuolelle on rajattu tietynlaiset asiat ja kuluerät. Näitä ei koskaan korvata oikeusturvavakuutuksesta. Rajoitukset vaihtelevat hieman vakuutusyhtiöittäin. Yleisimpiä esimerkkejä oikeusturvavakuutuksen rajoituksista:

  • hallinnolliset asiat ja erikoistuomioistuinasiat. Oikeusturvavakuutus korvaa lähtökohtaisesti käräjäoikeusasioita
  • riidattomat asiat. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, jonka riitautumista ei voida osoittaa.
  • työ- ja virkasuhdeasiat. Ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen oikeusturvavakuutuksia työsuhdeasioita varten. Yrittäjä voi saada korvausta yrityksen oikeusturvavakuutuksesta
  • avioero ja tai muu yhteiselämän päättyminen. Myös lapsen elatusta, huoltoa, tapaamisoikeutta ja asumista koskevat asiat saatavat olla rajattu pois oikeusturvavakuutuksesta. Lapsiin liittyvien riitojen osalta eri vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutuksissa on eroja. Osassa yhtiöissä lapsiriitoja ei korvata lainkaan, osassa vain tietyin edellytyksin.
  • rikosasiat, joissa vakuutuksenottaja on vastaajana.

Oikeusturvavakuutuksessa on rajoitus, joka koskee vakuutuksen voimassaolon pituutta. Tätä rajoitusta kutsutaan ns. kahden vuoden säännöksi. Sen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämän rajoituksen vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, että oikeusturvavakuutus jatkuu aina katkeamattomana, kun vakuutuksenottaja tekee muutoksia vakuutukseen tai vaihtaa vakuutusyhtiötä.

Lähtökohtaisesti oikeusturvavakuutuksesta korvataan vain vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut. Tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei korvata. Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden laajentaa oikeusturvavakuutuksen koskemaan myös tuomittuja oikeudenkäyntikuluja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Perintövero

Perintövero

Perintövero ja lahjaverolain mukaisesti se, joka perintönä, testamentilla tai lahjana saa omaisuutta, on velvollinen suorittamaan siitä valtiolle veroa. Perintöveroa ei tarvitse kuitenkaan suorittaa valtionperinnöstä, eikä

Lue Lisää »
Perintäoikeuden Menettaminen

Perintäoikeuden Menettäminen

Perintäoikeuden Menettäminen on juridisesti mahdollista. Perillinen tai testamentinsaaja voi poikkeuksellisesti menettää oikeutensa perintöön tai testamenttiin. Perillisellä tai testamentinsaajalla ei ole oikeutta perintöön tai testamenttiin, jos

Lue Lisää »
Scroll to Top