Isyyden Kumoaminen

Isyyden kumoaminen

Isyyden kumoaminen on säädetty isyyslaissa. Lapsen isyys voi määräytyä Suomessa kahdella tapaa. Isyys määräytyy isyysolettaman mukaan, jos lapsi syntyy avioliitossa olevalle äidille. Isyysolettama tarkoittaa sitä, että jos lapsi syntyy avioliitossa olevalle äidille, aviomies katsotaan lapsen isäksi. Isyyttä ei tällöin sen tarkemmin tutkita, eikä merkitystä ole sillä, onko äidin aviomies lapsen biologinen isä. Toinen isyyden määräytymistapa on isyyden tunnustaminen ja vahvistaminen.

Isyyslain tavoitteena on biologisten isyyksien toteaminen ja vahvistaminen. Tämän vuoksi lain mukaan isyys on mahdollista kumota, jos se on virheellinen. Biologisesti vääriä isyyksiä voi syntyä sekä isyysolettaman että isyyden tunnustamisen kautta.

Miehen isyys voidaan kumota, jos DNA-tutkimuksen perusteella tai muutoin on selvitetty, ettei lapsi ole hänen. Isyys voidaan kumota Digi- ja väestötietoviraston (ent. maistraatti) päätöksellä tai kanteen perustella.

Isyyden kumoaminen on mahdollista Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä jos:

  1. toinen mies tunnustaa avioliitossa syntyneen lapsen omakseen ja aviomies hyväksyy tunnustamisen
  2. lapsen äiti ja aviomies hakevat yhdessä isyyden kumoamista, kun he ovat ensin yhdessä pyytäneet lastenvalvojalta isyyden selvittämistä ja DNA-tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että aviomies ei voi olla lapsen isä

Isyys voidaan myös kumota kanteella. Kanteen voi nostaa lapsi, äiti tai mies, jonka isyys on avioliiton perusteella todettu tai Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä vahvistettu.

Miehellä, joka katsoo olevansa äidin avioliiton aikana syntyneen lapsen isä, on oikeus nostaa kanne äidin aviomiehen isyyden kumoamiseksi ainoastaan, jos:

  1. äiti ja aviomies ovat asuneet erillään lapsen syntymän aikaan

2) kantaja on asunut yhdessä lapsen äidin kanssa lapsen syntymän aikaan ja osallistunut lapsen hoitoon tai jos kantajan ja lapsen välille on muutoin muodostunut perheyhteyteen rinnastettava suhde ja

  • tuomioistuin arvioi kanteen nostamisen olevan lapsen edun mukainen

Jos oikeudenkäynnissä esille tulleiden seikkojen perusteella on aihetta olettaa, että tietty mies, joka ei ole asianosaisena oikeudenkäynnissä, on lapsen isä, voi tuomioistuin varata hänelle tilaisuuden tulla kuulluksi.

Lapsen kanneoikeutta voi käyttää vain 15 vuotta täyttänyt lapsi itse. Lapsen kanteen nostamiselle ei ole määräaikaa. Äidin ja miesten määräaika kanteen nostamiselle on 2 vuotta lapsen syntymästä tai isyyden tunnustamisen vahvistamisesta.

Isyyden kumoamista koskeva asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lapsella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kannetta isyyden kumoamiseksi ei kuitenkaan voida panna vireille, jos lapsi on kuollut.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Yksipuolinen tuomio & takaisinsaanti

Yksipuolinen Tuomio & Takaisinsaanti

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa dispositiivisissa riita-asioissa. Se voidaan antaa, jos vastaaja ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös jos, vastaaja ei

Lue Lisää »
Vainoaminen & Lähestymiskielto

Vainoaminen

Vainoaminen on ollut Suomessa rikos vuodesta 2014 lähtien. Vainoaminen liittyy Suomessa tyypillisesti lähisuhdeväkivaltaan ja parisuhteen päättymiseen, kuten esimerkiksi avioeroon. Vainoamiseen syyllistyy se, joka toistuvasti uhkaa,

Lue Lisää »
Scroll to Top