Archive

Pätemättömät Ehdot Kiinteistönkaupassa

Maakaaressa (MK, 12.4.1995/540) on säädetty pätemättömiksi ehdot, jotka vaikuttavat haitallisesti maankäyttöön ja kiinteistöjen vaihdantaan. Lainsäätäjä on näin pyrkinyt estämään sellaisten ehtojen käytön, jotka ovat omiaan

Lue Lisää »

Työntekijän Kilpailukielto

Työntekijän on oltava työnantajalle lojaali. Työntekijän yleisestä lojaliteettivelvoitteesta säädetään työsopimuslaissa. Työsopimuslain 3.1 §:n mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa

Lue Lisää »

Sopimuskonfliktien ehkäiseminen

Monet riita-asiat saavat alkunsa siitä, että toinen osapuoli esittää sopimuksesta väitteen, jonka toinen osapuoli kiistää. Osapuolet huomaavat mahdollisesti vasta vuosia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, että heillä

Lue Lisää »

Työntekijän Lojaliteettivelvollisuus

Työntekijän ja työnantajan välinen työsuhde perustuu luottamukseen. Työnantajalla on työnjohto-oikeus eli direktio-oikeus. Direktio-oikeuden perusteella työntekijän on noudatettava työnantajan määräyksiä, jotka tämä antaa toimivaltansa mukaisesti työn

Lue Lisää »

Syrjintäkielto Työpaikalla

Syrjinnänkiellon taustalla on perus-ja ihmisoikeusmyönteinen ajatus siitä, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa erilaiseen asemaan. Suomen perustuslain 6 §:ssä on säädetty, että ketään

Lue Lisää »

Työnantajan Vastuu Työntekijän Aiheuttamasta Vahingosta

Oikeushenkilölle syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden perusteena on useimmiten isännänvastuu. Vahingon on näissä tilanteissa tuottamuksellaan aiheuttanut työntekijä tai häneen rinnastettavassa asemassa toimiva henkilö. Korvausvastuu syntyy vastuuvelvolliselle työnantaja-aseman perusteella,

Lue Lisää »

Työnantajan Velvollisuus Huolehtia Työturvallisuudesta

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteesta säädetään työturvallisuuslaissa ja työsopimuslaissa. Työsopimuslain 2:3 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Työsopimuslain

Lue Lisää »

Muutama Huomio Kielletyistä Irtisanomisperusteista

Työsopimuslain (TSL) 7:2.2 §:ssa on lueteltu esimerkkejä tilanteista, joissa työntekijän irtisanomisperuste ei täyty. Kiellettyjen irtisanomisperusteiden luettelo on säilynyt samansisältöisenä vuosien saatossa.  Nykyinen esimerkkiluettelo vastaa pitkälti

Lue Lisää »

Juristi, Lakimies vai Asianajaja?

Juristi ja lakimies ovat synonyymejä, mutta asianajaja eroaa näistä merkittävästi. Kaikki asianajajat ovat juristeja, mutta kaikki juristit eivät ole asianajajia – tämä on hyvä tiedostaa.

Lue Lisää »
Scroll to Top