Työoikeus

Yksipuolinen tuomio & takaisinsaanti
Riita-asiat

Yksipuolinen Tuomio & Takaisinsaanti

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa dispositiivisissa riita-asioissa. Se voidaan antaa, jos vastaaja ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös jos, vastaaja ei

Lue Lisää »
Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat
Riita-asiat

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavusta säädetään

Lue Lisää »
Oikeusturvavakuutus
Työoikeus

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus auttaa oikeudenkäynnin kustannuksissa. Oikeudenkäynnit ovat Suomessa pitkiä ja kalliita. Oikeudenkäyntikuluihin voi saada apua oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista maksettavasta oikeusavusta. Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka

Lue Lisää »
Laiton Irtisanominen
Työoikeus

Laiton Irtisanominen

Laiton irtisanominen tapahtuu, jos työnantaja irtisanoo työntekijän ilman työsopimuslain mukaista perustetta. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Lue Lisää »
Työsopimuksen Irtisanominen
Työoikeus

Työsopimuksen Irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Se, miten nopeasti työsopimus irtisanomisen jälkeen päättyy, eli irtisanomisaika riippuu työsopimuksen pituudesta ja siitä mitä on työsopimuksessa on sovittu.

Lue Lisää »

Työvoiman vuokraus

Vuokratyö on yksi uusimmista työn teettämismuodoista. Työvoiman käyttötapana se on yleistynyt etenkin 2000-luvulla. Vuokratyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin. Vuokratyössä on kuitenkin tiettyjä

Lue Lisää »

Varoitus irtisanomisen edellytyksenä

Työsopimuksen irtisanomisesta säädetään työsopimuslain 7 luvussa. Lain 1 § mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällöin on kyseessä

Lue Lisää »

Muun työn tarjoamisvelvollisuus

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä on säädetty taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Lainkohdan mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai

Lue Lisää »

Milloin työsopimuksen voi purkaa koeajalla?

Työsuhteessa noudatettavasta koeajasta säädetään työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä. Sen mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Jos

Lue Lisää »

Työntekijän Kilpailukielto

Työntekijän on oltava työnantajalle lojaali. Työntekijän yleisestä lojaliteettivelvoitteesta säädetään työsopimuslaissa. Työsopimuslain 3.1 §:n mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa

Lue Lisää »
Scroll to Top