Etusivu

Lakiosa Perinnöstä

Lakiosasta säädetään perintökaaren 7 luvussa. Kyseisen luvun 1 §:n 1 momentin mukaan rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosa perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet

Lue Lisää »

Perinnöstä Luopuminen

Perillinen tai testamentinsaaja voivat halutessaan luopua perinnöstä. Tämä voi tapahtua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perintökaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentti säätelee perinnöstä

Lue Lisää »

Työvoiman vuokraus

Vuokratyö on yksi uusimmista työn teettämismuodoista. Työvoiman käyttötapana se on yleistynyt etenkin 2000-luvulla. Vuokratyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin. Vuokratyössä on kuitenkin tiettyjä

Lue Lisää »

Varoitus irtisanomisen edellytyksenä

Työsopimuksen irtisanomisesta säädetään työsopimuslain 7 luvussa. Lain 1 § mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällöin on kyseessä

Lue Lisää »

Muun työn tarjoamisvelvollisuus

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä on säädetty taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Lainkohdan mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai

Lue Lisää »
Scroll to Top