Riita-asiat

Todistelu riita-asiassa

Riitaprosessi eli siviiliprosessi tulee vireille, kun kantaja on toimittanut käräjäoikeuden kansliaan kirjallisen haastehakemuksen. Haastehakemuksessa kantaja esittää vastapuolta eli vastaajaa kohtaan vaatimuksensa ja vaatimuksen perusteet. Käräjäoikeus

Lue Lisää »

Sopimuskonfliktien ehkäiseminen

Monet riita-asiat saavat alkunsa siitä, että toinen osapuoli esittää sopimuksesta väitteen, jonka toinen osapuoli kiistää. Osapuolet huomaavat mahdollisesti vasta vuosia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, että heillä

Lue Lisää »
Scroll to Top