Kiinteistöriidat käytännössä

Kiinteistöriidat koskevat käytännössä hyvin erilaisia seikkoja. Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että A on ostanut B:ltä kiinteistön, mutta osapuolet eivät ole sopineet, kuuluuko kiinteistöllä oleva patsas kauppaan. A väittää, että kuuluu, mutta B on eri mieltä ja haluaa viedä patsaan mukanaan. A ei tähän suostu ja nostaa B:tä vastaan kanteen, jotta käräjäoikeus ratkaisisi, kuuluuko patsas myytyyn kiinteistöön vai ei.

Kiinteistöriidan kohteena voi olla myös virhe, joka on havaittu vasta kaupanteon jälkeen. Tapauksessa KKO 2019:41 ostajat olivat vaatineet kiinteistön kaupan purkamista sillä perusteella, että 1950-luvulla rakennetun asuinrakennuksen kellarin sokkelissa ja asuinkerroksen betonilaatassa oli kivihiilipikeä eli kreosoottia. Kreosootista haihtui terveydelle haitallisia PAH-yhdisteitä asuinhuoneisiin. Pyydettyään asiantuntijalausunnon Korkein oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että kiinteistössä olisi ollut laatuvirhe.

Kiinteistöön kuuluvien esineiden ja kiinteistöllä ilmenevien virheiden lisäksi oikeuskäytännössä on riidelty kiinteistön kulkuyhteyksistä. Tapauksessa KKO 2018:88 rasitetoimituksessa oli kaupungin sekä kiinteistöjen A ja B omistajien tekemän maankäyttösopimuksen perusteella perustettu kulkuoikeusrasitteet ajoneuvolla ajoa, jalankulkua ja huoltoajoa varten kiinteistön A hyväksi kiinteistön B alueelle ja kiinteistön B hyväksi kiinteistön A alueelle. Maaoikeus oli kiinteistön A omistajan valituksen johdosta katsonut, että kiinteistön A alueelle perustettu rasite ei ollut tarpeellinen ajoneuvolla ajon ja huoltoajon osalta, ja poistanut rasitteen tältä osin. Korkeimman oikeuden mukaan rasitteen perustamiselle kiinteistön A alueelle oli kiinteistönmuodostamislain mukaiset edellytykset myös ajoneuvolla ajon ja huoltoajon osalta. Kiinteistöriitojen välttämiseksi on olennaista, että myyjä ja ostaja laativat selkeän sopimuksen, johon kumpikin on perehtynyt huolellisesti. Ostajan ja myyjän olisi hyvä käydä sopimus yhdessä läpi ja varmistaa, että osapuolten välillä on yhteisymmärrys. Pienikin yksityiskohta voi sopimusta allekirjoitettaessa vaikuttaa mitättömältä, mutta osoittautua myöhemmin erittäin merkittäväksi. Kiinteistöriitoja ja osapuolten välisiä sopimuskonflikteja voidaan parhaiten ratkoa ennen kuin sopimus on allekirjoitettu. Käytännössä tähän päästään huolellisella sopimuksen valmistelulla ja kiinteistöön tutustumalla. Ostajan on hyvä käydä paikan päällä katsomassa kiinteistöä ja ottaa selvää sitä koskevista rasitteista ynnä muista seikoista. Vastaavasti myyjän on toimittava rehellisesti ostajaa kohtaan eikä hän saa valehdella kaupan kohteesta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Yksipuolinen tuomio & takaisinsaanti

Yksipuolinen Tuomio & Takaisinsaanti

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa dispositiivisissa riita-asioissa. Se voidaan antaa, jos vastaaja ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös jos, vastaaja ei

Lue Lisää »

Milloin voin hakea lähestymiskieltoa?

Lähestymiskieltoa säätelee laki lähestymiskiellosta. Lähestymiskielto tarkoittaa sitä, että lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai sitä yrittää (perusmuotoinen

Lue Lisää »
Scroll to Top