Archive

Pesänjakaja
Avioero

Pesänjakaja

Jos kuolinpesän osakkaat tai eroamassa olevat puolisot eivät pääse sopimukseen omaisuuden jaosta, käräjäoikeus määrää hakemuksesta pesänjakajan tekemään jaon. Pesänjakajan on oltava luonnollinen henkilö ja tehtävään

Lue Lisää »
Elatusapu
Avioero

Elatusapu

Elatusapu – Lapsen elatus Elatusapu määrää lapselle oikeuden riittävään elatukseen. Elatusavusta säädetään laissa lapsen elatuksesta. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen,

Lue Lisää »
Lapsen Tapaamisoikeus
Avioero

Lapsen Tapaamisoikeus

Lapsen tapaamisoikeus on säädetty laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on uudistunut ja muutokset astuivat voimaan 1.12.2019. Uudistuneen lain mukaan lapsen

Lue Lisää »
Laiton Irtisanominen
Työoikeus

Laiton Irtisanominen

Laiton irtisanominen tapahtuu, jos työnantaja irtisanoo työntekijän ilman työsopimuslain mukaista perustetta. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Lue Lisää »
Omaisuuden Jako Avioerossa
Avioero

Omaisuuden Jako Avioerossa

Omaisuuden jako avioerossa voi olla riitaisa prosessi. Sitä helpottaa, mikäli avioliiton solmiessaan puolisot tekevät aviovarallisuusoikeudellisen sopimuksen. Kun puolisot eroavat, tämä aviovarallisuussuhde puretaan. Avioliitossa lähtökohtana on,

Lue Lisää »
Työsopimuksen Irtisanominen
Työoikeus

Työsopimuksen Irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Se, miten nopeasti työsopimus irtisanomisen jälkeen päättyy, eli irtisanomisaika riippuu työsopimuksen pituudesta ja siitä mitä on työsopimuksessa on sovittu.

Lue Lisää »
Avioeron Hakeminen
Avioero

Avioeron Hakeminen

Avioeron hakeminen tapahtuu avioerohakemuksen muodossa. Avioliitto voidaan tuomita päättymään tuomioistuimen päätöksellä. Avioerohakemus tehdään kirjallisesti jommankumman puolison kotipaikan käräjäoikeudelle. Hakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai erikseen.

Lue Lisää »

Testamentin Moittiminen

Testamentin moite on perillisen testamentin saajaa vastaan ajama kanne testamentin julistamisesta pätemättömäksi. Moiteperusteet on yksilöity perintökaaren (PK) 13 luvun 1 §:ssä. Sen mukaan testamentti voidaan

Lue Lisää »

Lakiosa Perinnöstä

Lakiosasta säädetään perintökaaren 7 luvussa. Kyseisen luvun 1 §:n 1 momentin mukaan rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosa perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet

Lue Lisää »

Perinnöstä Luopuminen

Perillinen tai testamentinsaaja voivat halutessaan luopua perinnöstä. Tämä voi tapahtua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perintökaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentti säätelee perinnöstä

Lue Lisää »
Scroll to Top